Atatürk Eğitim FakültesiAlmanca Öğretmenliği

Almanca Öğretmenliği

Kitaplar

 

Kitaplar

 

 

Prof. Dr. Feruzan Gündoğar ve Yrd. Doç. Dr. Birsen Sayınsoy Özünal'ın kitap bölümü yayınlanmıştır.Kitaba buradan ulaşabilirsiniz. 


Feruzan Gündoğar, Birsen Sayınsoy Özünal: "Frühes Deutsch in der Türkei. Bestandsaufnahme und Herausforderungen".In: Ana Petravić,  Ana Šenjug GolubSiegfried Gehrmann (Hrsg.): Deutsch von Anfang an.

Frühes Deutsch-Lernen als Chance. Perspektiven aus Südosteuropa, Münster: Waxmann Verlag, 2018, S. 168-189.Diese Publikation ist aus dem Projekt Deutsch von Anfang andes Goethe-Instituts Istanbul hervorgegangen. DaF-Expertinnen aus sechs südosteuropäischen Ländern (Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Serbien und der Türkei) analysieren den Ist-Zustand des Frühen Deutschlernens in ihren Bildungssystemen und gehen folgenden Fragen nach:

Welche Stärken und Schwächen weist das Frühe Deutschlernen auf? Vor welchen Herausforderungen steht die Weiterentwicklung des Frühen DaF? Auf welche Potentiale kann die Qualitätsentwicklung des Frühen Deutschlernens zurückgreifen? Welche Veränderungen sind erforderlich, um die Qualität des Frühen DaF-Unterrichts zu verbessern?

Im Mittelpunkt der Länderberichte stehen folgende sechs, für den Frühen DaF-Unterricht zentrale Bereiche:
– bildungspolitische und systemische Rahmenbedingungen
– curriculare Vorgaben
– Lehr- und Lernmaterialien
– Evaluation
– Lehrer/-innenbildung und -fortbildung
– Verbindung von Forschung und Praxis

Die Beiträge entwerfen ein detailliertes und vielfältiges Bild des Frühen DaF in Südosteuropa; sie zeigen große Unterschiede insbesondere in Bezug auf die Rahmenbedingungen, aber auch Gemeinsamkeiten im Kontext der fachdidaktischen und sprachenpolitischen Entwicklungen in Europa mit dem Schwerpunkt Frühes Fremdsprachenlernen auf.

Als Quintessenz des Projekts wurden auf Grundlage der Länderberichte Handlungsempfehlungen zum Frühen DaF-Lehren und -Lernen entwickelt. Diese richten sich wie der gesamte Band an Entscheidungsträger/-innen im Bildungssektor, DaF-Lehrkräfte sowie an alle Reforminteressierte, die sich für eine Integration des Frühen DaF-Unterrichts in das Konzept einer europäischen Mehrsprachigkeit einsetzen.
 

  

 

Kitap Adı

Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi

Yazar (lar)

Editör: Cemal Yıldız 

Yazar(lar) : Cemal Yıldız, Alpaslan Okur, Gökhan Arı , Yakup Yılmaz 

Yayın Evi

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı

2010

Yayın Yeri

Ankara

Sayfa sayısı

432

Boyut (EnXBoy)

16x24 cm

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

9789944919401

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Ana dili öğretimindeki yeni gelişmeleri ve yaklaşımları ele alan; Türkçe ve sınıf öğretmenleri, eğitim fakültelerinin bu bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları ve bu alanlarda çalışan akademisyenlere yönelik hazırlanan Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, 2005 yılında yayımlanıp 2006 yılında yeniden düzenlenen ve yapılandırmacılık kuramına dayanan yeni öğretim programına uygun olarak okuyucuya sunulmuştur. Kitap ana dili öğretimi alanında çalışan dört ayrı yazarın ortak çalışmasıyla hazırlanmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan çalışmada Türkçe öğretiminin tüm yönleri ve etkinlik alanları ele alınmaktadır. Öğretim programında birtakım değişiklikler olsa da ana dili öğretimini kapsayan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile bu becerileri destekleyen dil bilgisi alanındaki bilgi ve teoriler, öğretimin temel unsurları olduğundan bu konular ayrı bölümlerde ele alınmıştır.

 

 

Kitap Adı

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

ÇOCUKLARINA TÜRKÇE

ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği)

Yazar (lar)

Cemal Yıldız

Yayın Evi

Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yayın Yılı

2012

Yayın Yeri

Ankara

Sayfa sayısı

298

Boyut (EnXBoy)

22x30

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

ISBN: 978-975-19-5352-0

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

 

Geçtiğimiz elli yıl içerisinde yurt dışında yaşayan Türklerin birçok sorunu ortaya çıkmıştır ve bunlardan önemli bir kısmı da hâlen devam etmektedir. Eğitim problemleri arasında önemli yer tutanlardan bir tanesi Türk çocuklarının genel okul başarısı yanında uygulanan ana dili ve Türk kültürü öğretimi noktasında odaklanmaktadır.

Bu çalışma, Almanya’da sunulan ana dili Türkçe derslerini ilk defa öğrenci, öğretmen ve veli bakış açılarıyla geniş ve farklı yönlerden ele almak amacıyla hazırlanmıştır. 2011 yılında gerçekleştirilen bu kapsamlı ampirik araştırmanın amacı, esasen Almanya’da ana dili derslerinin mevcut durumunu nicel ve nitel araştırma teknikleriyle tespit etmek ve öğretim sürecinde ne gibi iyileştirmelerin yapılabileceğine yönelik öneriler getirmektir.

 

"Yurt Dışında yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi" kitabının PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Kitap Adı

Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi

Yazar (lar)

Cemal Yıldız

Yayın Evi

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı

2003

Yayın Yeri

Ankara

Sayfa sayısı

140

Boyut (EnXBoy)

14 x 20

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

9789756802977

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Bu kitapta çağdaş öğrenme ve öğretme kuramlarının ışığı altında ana dili öğretme ve öğrenme süreçleri ve ana dili dersinin etkinlik alanları birbirleriyle bağlantılı bir şekilde irdelenmektedir. Verilen örnekler ve ileri sürülen yeni fikirler, anlatılanları açıklayıcı ve herkesin kendisinin uygulayabileceği şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Böylece kitap, ihtiyaç duyulduğu zaman açılıp bakılabilecek bir kılavuz olma özelliği taşımaktadır.

 

 

Kitap Adı

Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler

Yazar (lar)

Cemal Yıldız

Yayın Evi

Anı Yayıncılık

Yayın Yılı

2003

Yayın Yeri

Ankara

Sayfa sayısı

95

Boyut (EnXBoy)

14 x 20

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-6956-09-9

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Ana dili öğretimi konusunda temel beceri alanları olarak kabul edilen yazma, okuma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi çalışma alanlarını ayrı ayrı değil de tümünü birden geliştirmeyi öngören ve yeni yaklaşımlar ışığında ortaya atılan alternatif yöntemleri ele alan ve bu alana ilgi duyan öğretmen, öğretmen adayı, akademisyen ve diğer tüm meraklılara hazırlanan bir çalışmadır.

 

 

 

 

Kitap Adı

Yazılı Basında Metin ve Manşet

Yazar (lar)

Cemal Yıldız

Yayın Evi

İstanbul Teknik Yayınları

Yayın Yılı

2000

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

134

Boyut (EnXBoy)

17x24,5 cm

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

9756893001

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Bu çalışmada, bir yandan ülkemizdeki yazılı basında sıklıkla kullanılan metin türleri ve bu türlerin dilsel özellikleri incelenmekte, öbür yandan yazılı basın araçlarının okuyucuyu etkilemeye dilbilim yöntemleriyle incelemek ve Türkiye'de en çok satan günlük gazeteleri bu anlamda birbirleriyle karşılaştırarak, küreselleşme sürecinde kabuk değiştiren Türkiye'de yazılı basın araçlarındaki dil kullanımının nasıl şekillendiğini göstermektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Semahat Yüksel Armağan Kitabı

Yazar (lar)

Editörler: Cemal Yıldız/ Feruzan Gündoğar/ Güler Mungan

Yayın Evi

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı

2009

Yayın Yeri

Ankara

Sayfa sayısı

277

Boyut (EnXBoy)

16x24

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

9786055885915

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Prof. Dr. Semahat Yüksel 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını “Studien zur sprachlichen Gestalt der deutschen und türkischen Sprichwörter” (Alman ve Türk Atasözlerinin Dil Yapısı) konulu tezle 1968 yılında Almanya’da Marburg Philipps Üniversitesi’nde yaptı.

Prof. Dr. Semahat Yüksel, Ankara’da mezun olduğu bölümde kısa bir süre Doktor-Asistan olarak görev yaptıktan sonra İstanbul’a gelerek İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda Okutman olarak çalıştı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2009 yılına kadar sürdürdüğü bu görevinde, kadrosu gereği, çok uzun yıllar Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Bu Armağan Kitapta yer alan çalışmalar Prof. Dr. Semahat Yüksel’in uzmanlık alanı olan Kelime Yapısı, Morfoloji, Sentaks, Alman Dil Tarihi, Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Dilbilgisi konularının yanı sıra Edebiyat ve Didaktik alanlarını da kapsamaktadır.     

  

 

 

Kitap Adı

Türkçe - Almanca Konuşma ve Seyahat Rehberi

Yazar (lar)

Cemal Yıldız, Erol Hacısalihoğlu

Yayın Evi

Langenscheidt Yayınları

Yayın Yılı

2009

Yayın Yeri

Berlin

Sayfa sayısı

269

Boyut (EnXBoy)

10,5x19 cm

Dili

Türkçe- Almanca

Kapak Resmi

ISBN

9944425513

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

-      Seyahat ve Gündelik Hayatta Karşılaşılabilecek Durumlar

-      Gündelik hayatta karşılaşılabilecek durumlarla ilgili önemli kalıplar ve konuşmalar

-      Almanca telaffuz kurallarını açıklayan ayrı bir bölüm

-      Kolay anlaşılır kısa dilbilgisi açıklamaları

-      Almanya'daki hayat ve kültür hakkında açıklamalar, fotoğraflar

-      Çocuklarıyla yolculuk yapan aileler için özel bölüm

-      Gündelik hayatta her türlü konuda karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili iletişiminizi kolaylaştıracak sözlük

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Türkçe- İtalyanca Konuşma ve Seyahat Rehberi

Yazar (lar)

Cemal Yıldız, Tanju Şahan

Yayın Evi

Langenscheidt Yayınları

Yayın Yılı

2010

Yayın Yeri

Berlin

Sayfa sayısı

260

Boyut (EnXBoy)

10,5x19 cm

Dili

Türkçe- İtalyanca

Kapak Resmi

ISBN

6055715809

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

-      Seyahat ve Gündelik Hayatta Karşılaşılabilecek Durumlar

-      Gündelik hayatta karşılaşılabilecek durumlarla ilgili önemli kalıplar ve konuşmalar

-      İtalyanca telaffuz kurallarını açıklayan ayrı bir bölüm

-      Kolay anlaşılır kısa dilbilgisi açıklamaları

-      İtalya'daki hayat ve kültür hakkında açıklamalar, fotoğraflar

-      Çocuklarıyla yolculuk yapan aileler için özel bölüm

-      Gündelik hayatta her türlü konuda karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili iletişiminizi kolaylaştıracak sözlük

 

 

 

 

Kitap Adı

 

Türkçe - İspanyolca Konuşma ve Seyahat Rehberi

 

Yazar (lar)

Cemal Yıldız, Pınar Gökpar, Erol Hacısalihoğlu

Yayın Evi

Langenscheidt Yayınları

Yayın Yılı

2010

Yayın Yeri

Berlin

Sayfa sayısı

290

Boyut (EnXBoy)

10,5x19 cm

Dili

Türkçe- İspanyolca

Kapak Resmi

ISBN

6055715793

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

-      Seyahat ve Gündelik Hayatta Karşılaşılabilecek Durumlar

-      Gündelik hayatta karşılaşılabilecek durumlarla ilgili önemli kalıplar ve konuşmalar

-      İspanyolca telaffuz kurallarını açıklayan ayrı bir bölüm

-      Kolay anlaşılır kısa dilbilgisi açıklamaları

-      İspanya'daki hayat ve kültür hakkında açıklamalar, fotoğraflar

-      Çocuklarıyla yolculuk yapan aileler için özel bölüm

-      Gündelik hayatta her türlü konuda karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili iletişiminizi kolaylaştıracak sözlük

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Türkçe - İngilizce Konuşma ve Seyahat Rehberi

Yazar (lar)

Cemal Yıldız, Erol Hacısalihoğlu, Sinan Okan Çavuş

Yayın Evi

Langenscheidt Yayınları

Yayın Yılı

2008

Yayın Yeri

Berlin

Sayfa sayısı

274

Boyut (EnXBoy)

10,5x19 cm

Dili

Türkçe- İngilizce

Kapak Resmi

ISBN

9944425513

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

-      Gündelik hayatta karşılaşılabilecek durumlarla ilgili önemli kalıplar ve konuşmalar

-       İngilizce telaffuz kurallarını açıklayan ayrı bir bölüm

-      Kolay anlaşılır kısa dilbilgisi açıklamaları

-      İngiltere'deki hayat ve kültür hakkında açıklamalar, fotoğraflar

-      Çocuklarıyla yolculuk yapan aileler için özel bölüm

-      Gündelik hayatta her türlü konuda karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili iletişiminizi kolaylaştıracak sözlük


 

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları Cilt-1

Yazar (lar)

Editör: Cemal Yıldız/ Latif Beyreli

Yayın Evi

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı

2006

Yayın Yeri

Ankara

Sayfa sayısı

680

Boyut (EnXBoy)

16x24

Dili

Türkçe- Almanca- İngilizce- Fransızca

Kapak Resmi

ISBN

9789944919159

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Dil, dil eğitimi, edebiyat, deyişbilim ve çeviribilim alanları aslında birbirlerine çok yakın, hatla iç içe gitmiş ve kesişme noktaları "dil" olan alanlardır. Edebiyat, malzemesi dil olan bir sanat dalıdır ve öncelikle ana dili ve kültüre dayanır. Başka bir deyişle, edebiyat öncelikle ortaya çıktığı dilin ve kültürün bir ürünüdür.

Bu kitapta 24-25 Haziran 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası V. Dil Yazın, Deyişbilim Sempozyumu”nda sunulan bildirilerden seçilen makaleler toplanmıştır.
 

Kitap Adı

Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları Cilt-II

Yazar (lar)

Editör: Cemal Yıldız/ Latif Beyreli

Yayın Evi

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı

2006

Yayın Yeri

Ankara

Sayfa sayısı

688

Boyut (EnXBoy)

16X24

Dili

Türkçe- Almanca- İngilizce- Fransızca

Kapak Resmi

ISBN

9789944919142

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Dil, dil eğitimi, edebiyat, deyişbilim ve çeviribilim alanları aslında birbirlerine çok yakın, hatla iç içe gitmiş ve kesişme noktaları "dil" olan alanlardır. Edebiyat, malzemesi dil olan bir sanat dalıdır ve öncelikle ana dili ve kültüre dayanır. Başka bir deyişle, edebiyat öncelikle ortaya çıktığı dilin ve kültürün bir ürünüdür.

Bu kitapta 24-25 Haziran 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası V. Dil Yazın, Deyişbilim Sempozyumu”nda sunulan bildirilerden seçilen makaleler toplanmıştır. 

 

 

 

Kitap Adı

Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei Band 1

Yazar (lar)

Editör(ler): Cemal Yıldız, Mustafa Çakır, İlyas Öztürk

Yayın Evi

Shaker Verlag

Yayın Yılı

2003

Yayın Yeri

Aachen

Sayfa sayısı

-

Boyut (EnXBoy)

2 v. : ill. ; 21 cm.

Dili

Almanca

Kapak Resmi

ISBN

-

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

 

Bu çalışma, 8. Türk Germanistik Kongresi Bildirilerini içermektedir.  

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei Band 2

Yazar (lar)

Editör(ler): Cemal Yıldız, Mustafa Çakır, İlyas Öztürk

Yayın Evi

Shaker Verlag

Yayın Yılı

2003

Yayın Yeri

Aachen

Sayfa sayısı

-

Boyut (EnXBoy)

2 v. : ill. ; 21 cm.

Dili

Almanca

Kapak Resmi

ISBN

-

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

 

Bu çalışma, 8. Türk Germanistik Kongresi Bildirilerini içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası

Yazar (lar)

Cemal Yıldız, Fatma Erkman

Yayın Evi

Marmara Üniversitesi Yayınları

Yayın Yılı

1999

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

251

Boyut (EnXBoy)

29X21

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-400-201-0

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

 

 

Bu kaynakça Türkiye Üniversitelerindeki “Alman Dili ve Edebiyatı”, “Alman Dili Eğitimi” ve “Almanca Mütercim Tercümanlık” Anabilim Dallarında Temmuz 1998’e kadar gerçekleştirilen, ulaşılabilen tüm çalışmaları kapsamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Das Phantastische im Spannungsfeld von Literatur und Naturwissenschaft im 20. Jahrhundert.

Die Pluralität der Welten bei Paul Scheerbart, Carlos Castaneda und Robert Anton Wilson.

Yazar (lar)

Müzeyyen Ege

 

Yayın Evi

Wissenschaftlicher Verlag Berlin (wvb)

Yayın Yılı

2004

Yayın Yeri

Almanya, Berlin

Sayfa sayısı

255

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Almanca

Kapak Resmi

ISBN

3-86573-008-6

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

 

Çalışmada, 20. yüzyılda modern fiziğin etkisiyle farklılaşmış fen bilimsel-teknik temelli dünya görüşünün edebiyata yansıması ele alınmıştır. Bu yansıma, özellikle fantastik kavramıyla birlikte farklı gerçeklik ve “dünya modelleri”ni konu alan bilim kurgu ve “New Age” edebiyatı örneklerinde incelenmiştir.

 

Çalışmanın odağındaki temel soru, bilim, felsefe ve edebiyatın birbirlerinden nasıl etkilendikleri ve "fantastik" kavramının bu etkileşim içerisinde hangi biçimde yer alıp farklılaştığıdır.

 

İncelemede, Alman bilim kurgu yazarı Paul Scheerbart'ın (1863-1915), Amerikalı “New Age” yazarı ve bilim adamı Carlos Castaneda'nın (1925-1998) ve yine Amerikalı “New Age” yazarı Robert Anton Wilson'ın (1932-2006) yaşadıkları dönemlerdeki felsefî ve mistik akımların etkisiyle, eskilere dayanan “Çoğul dünya” fikrini edebî motif olarak romanlarında nasıl işledikleri ve niçin modern bilimin ışığında tekrar ele alarak farklılaşmış bir “fantastik” kavramı çerçevesinde anlatılarını biçimlendirdikleri araştırılıp ortaya konmaya çalışılmıştır.

 

Edebiyat ve felsefe ilişkisini ele alan çalışmanın çıkış noktası, 20. yüzyılda modern fizikteki gelişmeler sonucunda “Paradigmagadeğişimi” (Paradigmenwechsel) olarak adlandırılan bir dönüm noktasının, aynı yüzyılın başlarından itibaren büyük gelişme gösteren popüler bilimle birlikte daha geniş kitlelerin, özellikle de sanatçıların ilgi alanlarına girmesidir.

 

 

Bu sayfa Almanca Öğretmenliği tarafından en son 05.02.2018 14:57:58 tarihinde güncellenmiştir.