Atatürk Eğitim FakültesiAlmanca Öğretmenliği

Almanca Öğretmenliği

Almanca Bölümler Kaynakça Projesi 2007-2010

Marmara Üniversitesi BAPKO biriminin desteğiyle  "Türkiye'deki Almanca Eğitim Veren Programlarda Yapılan Bilimsel Çalışmaların Bibliyografyasının Güncellenip İnternet Ortamına Aktarılması" başlıklı ve EGT-BGS-120707-0169 numaralı proje 2007-2010 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu projede, Türkiye'deki Alman Dili Edebiyatı, Alman Dili ve Eğitimi ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde yapılan tüm akademik  çalışmalarının kaynakçası oluşturulmuştur. Konuyla ilgili Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri dergisi'nde bir makale yayınlanmıştır.

Makale özeti:

 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ALMANCA BÖLÜMLERİNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN KAYNAKÇASI

                                         Ragıp BAŞBAĞI / Erol HACISALİHOĞLU

"Çalışmada, Türk Üniversiteler’ indeki Almanca Bölümleri’nde kuruluşlarından günümüze kadar yapılan bilimsel araştırmalar incelenmektedir. 1998-2008 yılları arasında ülkemizde Alman Dili ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde yürütülmüş bilimsel yayınlar hakkında bilgi e-posta yoluyla toplanmış; 1998 yılından önceki döneme ait kaynakça bilgileri mevcut çalışma ile birleştirilip, verilerin dökümü gerçekleştirilmiştir. Buna göre, Edebiyat, Eğitbilim ve Yabancı Dil Öğretimi, Dilbilim, Kültür, Çeviri Bilim ve İletişim konu alanlarında 3755 adet telif veya çeviri kitap, makale veya bildiri, tez ve proje tespit edilebilmiştir. Marmara Üniversitesi’nin bilimsel araştırma projesi kapsamında gerçekleşen mevcut kaynakça çalışmasına, ilgili bölümünün web sayfasından erişim imkânı sağlanmaktadır [...]  Böylece, alanda yapılacak tüm bilimsel akademik çalışmalara zemin hazırlanmıştır."

(http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruaebd/article/view/1012001151/1012000981)

Bu sayfa Almanca Öğretmenliği tarafından en son 05.06.2015 07:33:23 tarihinde güncellenmiştir.